Impressum

Novum Bank Limited
4t h Floor, Global Capital Building
Testaferrata Street
Ta’ Xbiex XBX 1403
Malta

Website: www.novumbankgroup.com

CEO: Michael Hutko
MFSA registratienummer: C 46997
Erkend en gecontroleerd door de MFSA

Auteursrecht

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht. Geen enkel onderdeel ervan mag gewijzigd, gereproduceerd en/of gepubliceerd worden in eender welke vorm zonder de schriftelijke toestemming van Novum Bank Limited. Alle rechten, inclusief vertalingsrechten, zijn voorbehouden. Ondanks het feit dat alle mogelijke zorgvuldigheid werd in acht genomen bij het maken van deze website, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft volledigheid, accuraatheid en/of courante relevantie van de inhoud van de website, ongeacht de wettelijke gronden.

Links

Novum Bank Limited aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van andere bedrijven die met deze website verbonden zijn. Indien u bezwaren heeft bij een link op onze website, alstublieft contacteer ons.

Handelsmerken

Alle verschillende bedrijven en handelsmerken, zowel als de namen van hardware en software die op de website staan van Novum Bank Limited zijn geregistreerde handelsmerken en moeten dus ook zo behandeld worden. De informatie op deze website wordt gepubliceerd zonder rekening te houden met eender welke patentbescherming. Alle productnamen worden gebruikt zonder dat die gegarandeerd vrij mogen gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden.

Gegevensbescherming

Onze website is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen wat betreft gegevensbescherming. Indien wij wensen om gegevens van u te verzamelen, dan zullen wij u daaromtrent informeren. Deze gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden voor die bepaalde doeleinden en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst die webgebruik analyseert en geleverd wordt door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om de website te helpen bij het analyseren hoe de website gebruikt wordt. De informatie die door de cookie gegenereerd wordt omtrent uw gebruik van de website zal verstuurd worden naar en bewaard worden door Google op hun servers in de Verenigde Staten. In het geval IP-anonimisatie geactiveerd is op deze website, dan wordt uw IP adres afgeknot binnen het gebied van de Lidstaten van de Europese Unie of andere partijen betrokken in het akkoord van de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het gehele IP adres eerst naar een Google server in de Verenigde Staten gestuurd worden en daar afgeknot worden. IP-anonimisatie is actief op deze website. Google zal deze informatie gebruiken in naam van de uitbater van deze website om uw gebruik van deze website te analyseren, verslagen op te stellen omtrent activiteit op de website voor uitbaters van de website en om hen te voorzien van andere diensten die verband houden met activiteit op de website en internetgebruik.

Het IP-adres dat uw browser verstuurt binnen het toepassingsgebied van Google Analytics zal niet verbonden worden aan enige andere gegevens die door Google bewaard worden. U heeft het recht om het gebruik van cookies te weigeren door de correcte instelling van uw browser te kiezen maar weet dan dat het mogelijk is dat u de website niet in zijn totaliteit kan gebruiken. U kan er ook voor kiezen om in de toekomst niet door Google Analytics getraceerd te worden door Google Analytics Opt-out Browser Addon te installeren op uw browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.